Tietoiseen (työ)elämään – Tie toiseen elämään

Huomaatko olevasti johonkin elämän alueeseesi tyytymätön: omaan työhösi, jaksamiseesi, fyysiseen kuntoosi, ajankäyttöösi tai  mahdollisuuteesi kehittyä urallasi?

Tyytymättömyys on hyve, silloin kun se aikaansaa muutoksia, jotka vievät kohti tavoitteitasi ja arvojasi. Mutta siitä tulee ikävä matkakumppani, mikäli se ei saa viestiänsä perille, vaan muistuttaa sinua jatkuvasti itsestään. 

Ihminen on luontaisesti laiska tekemään muutoksia elämäänsä. Muutos kun koetaan helposti uhkana tutulle ja turvalliselle. Sanotaankin, että tuttu helvetti on parempi kuin vieras taivas. On henkisesti turvallisempaa elää ns. ”autopilotilla”, itseänsä ja tapojansa toistaen, kuin tietoisesti pohtia, missä olen tai  mihin haluan päästä. Elämämme muutokset tapahtuvat ajautuen, ”mihin elämä sitten viekään” tai sitten karusti kriisin kautta: ”työsopimukseni irtisanottiin”.

Kestävin tie muutoksiin on tehdä ne tietoisesti. 

Ensimmäinen askel tuolla polulla on pysähtyminen.

Pysähtyä kysymään itseltään, missä olen, mitä haluan elämältäni, työltäni, vapaa-ajaltani?  Mitä minulle kuuluu juuri nyt? 

Hoksaatko pysähtyä itsesi tai tyytymättömyytesi äärelle? Jos pysähdyt, saatat huomata, että mielesi on jäänyt jumiin johonkin kuoppaan etkä koe pääseväsi sieltä eteenpäin. Aina emme edes huomaa, sillä on niin paljon helpompaa kävellä ikävän tuntemuksen ohi ja jatkaa tutulla polulla, vältellen ikävää tuntemusta mielessä tai kehossa.

Vältteleminen ei ole ratkaisu. Sen sijaan ratkaisu löytyy  pysähtymisestä, oman mielen uteliaasta  tutkimisesta sekä  tunteiden aidosta kohtaamisesta. Ratkaisut tilanteisiin ovat aina meissä itsessämme. Haaste onkin usein, miten päästä käsiksi noihin ratkaisuihin. Henkilökohtainen coach voi olla korvaamaton apu näissä tilanteissa. Coaching eli valmennus on pitkälti kysymistä. Kysymykset ovat viisauden ehtymätön kaivo, kirjoittaa Dan Soback kirjassaan Valmentava johtajuus. Kysymykset avaavat ovia, vastaukset sulkevat niitä. Kysymykset auttavat meitä tiedostamaan eli myös sanoittamaan niin ongelmat kuin niihin liittyvät ratkaisut. Kysymysten avulla mielen rajoitteet saavat sanat.  Kysymyksillä löytyy myös ratkaisut sekä ratkaisun tueksi tarvittavat vahvuudet ja voimavarat. Kysymyksillä alkaa löytää oman itsen ytimeen, sisäiseen viisauteemme.

Hyvässä coachingissa  itsetuntemus eli  tietoisuus itsestä vahvistuu. Erityisesti uutta suuntaa hakiessa on tärkeää tuntea omat arvonsa kysyen, mikä minulle on tärkeää? Miten haluan käyttää elämäni niin, että olen elämääni tyytyväinen? Mikä tässä työssä on minulle tärkeää ja arvokasta?  Itsetuntemukseen kuuluu myös tietoisuus omista vahvuuksista ja voimavaroista. Kaipaamme onnistumisen kokemuksia ja tavoitteidemme saavuttamista. Tietoisuus vahvuuksistamme auttaa meitä onnistumaan ja saamme myös asioita aikaiseksi. Hyvää elämää on myös se, että tiedostamme voimavaramme, jotka auttavat meitä selviytymään arjestamme ja vahvistamaan asioita, jotka antavat meille voimia. 

Parhaimmillaan coachingissa  kyselevä, avoin ja utelias asenne omaa elämää kohtaan juurtuu rakentavaksi oman elämän reflektoinniksi. Tie toiseen elämään lähtee siitä, kun pysähtyy tietoisesti tähän hetkeen aistien omia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia. Näin syntyy yhteys omaan itseen, kutsu sisäiseen viisauteen. Sisäinen viisaus on riippumaton toisten ihmisten mielipiteistä ja vastauksista. Se on aina  puolellamme ja ohjaa kohti viisaita ratkaisuja. Sisäisen viisauden käyttöönotto arjessa on tie toiseen, parempaan elämään. Vaikka aluksi coachin opastamana.

Jätä kommentti