luento

Luennot, koulutukset

Mindfulness arjen voimavarana 24.10.2020

Mitä tietoinen hyväksyvä läsnäolo on? Miksi se on tärkeää? Miten saada siitä apua stressinhallintaan, tunnesäätelyyn ja vahvistaa mielentyyneyttä sekä sisäistä viisautta. Tällä kurssilla saat työkaluja oman mindfulness -harjoituksen aloittamiseen.

Aika: 24.10.2020 klo 10.00-18.00

Paikka: Uudenmaankatu 39, Helsinki

Hinta: 140€

Ilmoittaudu 17.10.20 mennessä: info@mielenmajakka.fi

Seuraamme tarkasti THL:n antamia koronaohjeistuksia.

kivikasa rannalla

Mindfulness ja vanhemmuus

Mindfulness ja vanhemmuus -luennolla käymme  läpi, miten mindfulnessia voi hyödyntää vanhemmuudessa; miten se lisää vanhempien hyvinvointia, mikä merkitys tunteiden hallitsemisella ja tiedostamisella on lapsen tunnesäätelyn -ja kehityksen tukemisessa sekä käymme läpi, miten pienillä muutoksilla voi lisätä arjen jaksamista. Luento avaa uusia näkökulmia vanhemmuuteen.  Luennot eivät sisällä pitkiä harjoituksia. Luento toimii hyvin johdantona Mindfulness ja vanhemmuus- kurssille, jossa voit harjoittaa ja syventää osaamistasi.

 

perhe rannalla
nainen portaissa

Mindfulness työelämässä

Työelämä on haastavaa. Tämän lisäksi erilaisia paineita tulee myös työelämän ulkopuolelta. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja tunteetkin tulevat työpaikalle. Töissä niille ei kuitenkaan ole juurikaan tilaa tai niitä ei osata käsitellä. Ammatillisuuden säilyttämiseksi tunteet “tulee” työntää taustalle, minkä vuoksi ilmapiiri voi kiristyä ja henkilöiden väliset suhteet tulehtua. Yksilötasolla on kuormittavaa, kun et voi tunteittesi kanssa elää ja hengittää vapaasti työpaikalla. Tämä myös kuihduttaa työntekijän työpanosta.

 

Tunteita kuitenkin voi, saa  ja tulee käsitellä myös työpaikalla. Tämä vaatii osaamista paitsi esimiehiltä myös jokaiselta työntekijältä. Tämä luento johdattaa sinut tunteiden tunnistamisen tärkeyden tiedostamiseen. Tiedostaminen luo tietä tunteiden hyväksymiselle, niin että ne eivät kasaudu, vaan voit elää tunteen kanssa niin, että se ei uuvuta tai häiritse työtäsi. Pääset tutustumaan lempeyteen, tunteidensäätelyyn ja vuorovaikutustaitoihin tällä luennolla. Luennolla käsitellään myös tilanteita, joissa joudut itse ottamaan negatiivisen tunneryöpyn vastaan. Miten toimia tällaisissa tilanteissa?

 

Jo pienillä muutoksilla on vaikutus työhyvinvointiin. Tutkimusten mukaan esim. Koululuokassa oppilaat voivat paremmin, jos heidän opettajansa on perehtynyt mindfulnessiin – vaikka luokassa ei mindfulness -harjoituksia tehtäisikään. Avaa mielesi kohti uutta parempaa työilmapiiriä kohtaan!

 

Mindfulness työelämässä -luento on hyvä johdatus Mindfulness työelämässä – kurssille. Pyydä rohkeasti tarjousta omalle työpaikallesi!

Sosiaalialalle ja opetustyöhön

Tunne- ja tietoisuustaidot työvälineenä -koulutus

Tunne- ja tietoisuustaitoja voi kutsua menetelmäksi, jonka avulla ihminen oppii tulemaan tietoiseksi omista tunteistaan ja toisaalta myös omista rajoistaan. Tämän avulla tulee ymmärrys siitä miten tunteet vaikuttavat kehoon fysiologisella tasolla ja suhteessa muihin ihmisiin.

Sosiaalialalla sekä opetustyössä  vaikeiden tunteiden kanssa ollaan läsnä päivittäin. Tunne- ja tietoisuustaidot antavat työkaluja jaksamiseen, menetelmiä ihmisten kanssa työskentelyyn sekä ymmärrystä tunne- ja tietoisuustaidoista. Näin ollen voimme olla vahvempana tukena paitsi lasten ja nuorten niin myös vanhempien rinnalla, sekä voimme antaa heille enemmän ilman, että kuormitumme liikaa. Tunne- ja tietoisuustaidot lisäävät kestävää hyvinvointia.

Koulutus pitää sisällään harjoituksia, keskustelua ja teoriaa. Koulutukseni materiaali ja teoria pohjautuu Californian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusohjelmaan.

Koulutuksen sisältö

– Mitä on tunne- ja tietoisuustaidot?

– Tutkimustuloksia

– Vaikutus kehoon ja ympäristöön

– Työkaluja arkeen ja työhön

opetustilanne luokassa