Kartoitus

Mitä meille kuuluu - KARTOITUS

Mitä meille kuuluu -kartoitus on kokonaisuus, joka koostuu kyselystä ja  valmennuksellisesta purkukeskustelusta sekä raportista, jonka saa sekä suullisena, että kirjallisena.

Kartoituskokonaisuus nostaa esille yrityksen voimavarat, vahvuudet sekä kehityskohteet, joiden varaan toimintaa kannattaa rakentaa. Sen avulla saadaan arvokasta, hiljaista tietoa yrityksen kokonaistilanteesta henkilöstön kokemana. Lisäksi huomioidaan mahdolliset kehityskohteet, joita toiminnassa kannattaisi kehittää.

Analyysin ja yhteisten purkukeskusteluiden pohjalta teemme mahdollisia toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten, mikäli niille nähdään tarvetta.

KARTOITUS

Koetko, että työntekijäsi voivat huonosti? Tai, että kaikki on mielestäsi kunnossa, mutta silti jokin jumittaa eikä tuloksia tule?

KOULUTUKSET

Haluatko aidosti vaikuttaa työntekijöidesi jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin? Haluatko ennaltaehkäistä mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja?

WALK IN TERAPIA

Onko työyhteisössäsi paljon mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja? Haluatko, että mieltä askarruttaviin asioihin saa nopeasti apua sen sijaan, että niistä muodostuu pitkäaikaisia haasteita?

COACHING

Haluatteko nostaa tekemisen laadun ja tuloksen yrityksessänne uudelle tasolle? Onko työyhteisössänne muutostilanne ja paljon uusia rooleja?

haluatko keskustella lisää?