Minun tarinani

Kiinnostus ihmisestä kuljetti Licenced Practioner of NLP –koulutukseen.

erika_setala

By Erika Setälä

Jo pienestä olen ollut hyvin kiinnostunut ihmisestä, ihmisen tunteista ja siitä miten jokaisella on yksilöllinen kokemus elämästään. Hakeuduinkin hyvin erilaisten ihmisten seuraan ja pohdin asioiden eri kantoja. Kiinnostus ihmisestä kuljetti Licenced Practioner of NLP –koulutukseen. Koulutuksen myötä ymmärsin ihmisen yksilöllisen kokemuksen merkityksen, opin näkemään käyttäytymisen taakse, sekä pohtimaan mahdollisia syy-seuraus suhteita.

 Ammatiltani toivoin jotain missä voin olla kuljettamassa ihmisiä heidän näköiseen elämään. Olla tukena ja turvana heidän matkalla. Päädyin opiskelemaan kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK). Nautin siitä, että lähtökohtana on kuntoutuksen näkökulma, eteenpäin meno. Mahdollisuudet ovat aina kiehtoneet minua. Rakensin opintoni sosiaalisen kuntoutuksen ympärille.  Tämän myötä olenkin työskennellyt pääasiassa lastensuojelun parissa, niin laitoksessa, avohuollossa, kuin perhetyössä.  Työssä suurin nautintoni on saada joku lapsi tai vanhempi näkemään valoa edes hetken.

 Olen hankkinut koulutukseni Suomen Mindfulness Instituutista. Kouluttajani Hanne Laasala on opiskellut mindfulnessia Kalifornian yliopiston Mindfulness Research Centerissä, jossa mindfulnessilla on oma osastonsa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tämä Suomen Mindfulness Instituutin  koulutus on juuri valittu maailman 13 parhaan mindfulness ohjaajakoulutuksen joukkoon. 

 Kouluttauduin mindfulness ohjaajaksi, jotta saisin työhöni lisää työkaluja, sekä parannettua omaa jaksamista haastavan työn avuksi.  Sain koulutuksen myötä huomattavasti enemmän mitä lähdin hakemaan. Koulutuksen myötä kykyni työskennellä stressin, haastavien ajatusten ja tunteiden kanssa vahvistui huomattavasti. Jaksamiseni on parantunut huomattavasti, sekä olen ymmärtänyt levon, läsnäolon ja lempeyden merkityksen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on erittäin lähellä sydäntäni. Luontainen tapani ajatella on ratkaisukeskeinen. Haluan toimia lempeänä rinnalla kulkijana.

 Suurena palonani on saada keventää yksilön elämänkuormaa!